Veiligheidsbulletin 2003-06

Let op! Dit bulletin is vervangen door VB 2006-04.

Dit veiligheidsbulletin is ondertussen vervangen door VB-2004-03

Datum: 28 september 2003

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Alle Techno 240 sq/ft reserve canopies, P/N R01-240-A 218 (oud Part Number).

Probleem: Bij een test bleek, dat de maximale limieten voor gewicht en openingssnelheid (286 lbs, 150 kt) zoals vermeld in de bij het valscherm behorende documentatie, niet meer gehaald werden.

Oplossing: Vervanging van de slider, modificeren van de stuurlijnen en een andere pakmethode zoals omschreven in het bijgevoegde bulletin (#SB1/2003/Tech240) van de fabrikant.

Uitvoering: Per direct voor Techno 240 reserve valschermen, welke gebruikt worden boven de limieten zoals gesteld in DGAC Emergency Airworthiness Directive #U2003-263(A):(220 lbs / 130Kt)
Per eerstkomende repack voor alle Techno 240 reserve valschermen.
Erkende Riggers.

Noot: Gewezen wordt ook op het feit, dat de aanwijzingen met betrekking tot het vouwen en pakken van alle Techno reserves (Ed 05, november 2000, P/N:P9009111400) niet meer geldig zijn en vervangen worden door de gestelde aanwijzingen in de gebruikersmanual voor de Techno 240 (Ed 01, Juli 2003, P/N:P9009111410).

Verzending:
AB/TC/EC/B.P.R.A
Riggers
Houders van een Vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP + website