Technisch Bulletin 1999-01

Datum: 15 april 1999

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Upgrade FXC 12000

Probleem: Gebruik van FXC's, welke niet voldoen aan de door de fabrikant gestelde eisen.

Oplossing: Met ingang van 31 december 2001 dienen alle in Nederland in gebruik zijnde FXC's voorzien te zijn van upgrade "J".

Uitvoering: Door een door de fabrikant erkend bedrijf.

Noot: Per 1 januari 2002 zal dit Technisch Bulletin omgezet worden in een Veiligheids Bulletin.

Verzending: AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici / houders van een Vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs i.a.a. redactie SP