Vigil II 14 uur cyclus

Datum:                  21 juni 2013

Vervangt:               n.v..t 

Betreft:                  Automatisch uitschakelen van Vigil II multimode AAD (civiel model) S/N 26172 of hoger, met fabricagedatum 12-11 of later, met main software versie 2.50 en hoger. 

Probleem:             De Vigil II multimode AAD (civiel model) S/N 26172 of lager kon in de "airborne status" blijven staan bij het niet volgens de user manual benodigde uitschakelen tussen dropzones met verschillende grondhoogtes. Dit is aangepast door bij versie S/N 26172 en hoger, met sofware versie 2.5 en hoger, de automaat altijd na 14 uur zichzelf automatisch uit te laten schakelen. Dit gebeurt dus ook als de springer langer dan 14 uur achter elkaar met springen actief is. 

Oplossing:             Indien langer dan 14 uur gesprongen wordt nadat de automaat is opgestart moet deze vóór het verstrijken van de 14 uur handmatig uitgeschakeld worden en weer ingeschakeld worden. Dit geldt voor alle Vigil automaten. 

Noot:                     Een Vigil II multimode AAD (civiel model) met een nummer lager dan S/N 26172 kan indien gewenst geupgraded worden door de fabrikant. Hiertoe dient men contact op te nemen met de fabrikant, Advanced Aerospace Designs, Vigil te Brussel. 

Aangeraden wordt de manual van de Vigil II goed te lezen voor het bedienen van de automaat. 

Zie verder het originele bulletin van Advanced Aerospace Designs, PSB-10

Uitvoering:            Door eigenaar, houder C-brevet of instructeur. 

Verzending:          AB, EC/TC
                              Master Riggers, Senior Riggers
                              Instructeurs
                              Secretariaten clubs