TB 1991-01

Datum: 21 januari 1991

Betreft: Inbouw FXC 12000 in systemen Thomas Sports Equipment

Probleem: Genoemde fabrikant levert systemen (bijv. Chaser en Teardrop) welke zijn voorbereid voor de inbouw van een FXC. Daarbij is de bevestiging van een powercable zodanig kort op de bovenste grommet geplaatst dat bij aktivatie van de FXC de bovenste ripcordpin kan blijven zitten, waardoor de reservecontainer niet geopend wordt.

Oplossing: De FXC monteren met de powercable-bevestiging op een afstand conform de afstand die de powercable zou krijgen indien hij gemonteerd zou worden op de originele FXC-stiffenerplatte. Let daarbij op dat de powercable geen te scherpe bocht maakt om "knikken"te voorkomen. LAat de powercable zonodig buiten het rig omlopen.

Uitvoering: Door een erkende valschermtechnicus.

Noot: De fabrikant heeft inmiddels toegezegd zijn systemen met een correcte FXC voorbereiding af te gaan leveren.