Sun Path release handles

Datum:                  19 maart 2013

Vervangt:               n.v..t 

Betreft:                  Sun Path producten, inclusief hoofdparachute release handles. (part nr. JP068-1), gefabriceerd tussen januari 2009 en februari 2013. 

Probleem:             Niet correcte trim van de release handles. Dit kan leiden tot een onjuiste openingsvolgorde van de hoofd- en de reserveparachute, met mogelijk een verwarring van beide parachutes tot gevolg. 

Oplossing:             Controle van de hoofdparachute release handles part nr. JP068-1 voor de correcte lengte, volgens het service bulletin van de fabrikant. Dit bij de eerste periodieke inspectie. Inkorting van de release kabels van de handle als die te lang zijn, vervanging van de handle als de release kabels te kort zijn. 

Noot:                     De controle van de lengte van de release handles is een vast onderdeel van de periodieke inspectie van het springmateriaal zoals die door KNVvL riggers plaatsvindt.

Vervanging is gratis indien wordt voldaan aan het webformulier zoals geplaatst op de website van Sunpath

Zie de bijlage SPSB008 2.13.13 REV 1

Uitvoering:            Controle, bij de eerstvolgende periodieke inspectie, door Senior Rigger of Master Rigger. Uitvoering door Master Rigger. 

Verzending:          AB, EC/TC
                              Master Riggers, Senior Riggers
                              Instructeurs
                              Secretariaten clubs