Technisch Bulletin 1997-05

Datum: 20 oktober 1997

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Het gebruik van de RSL bij Strong Tandemsystemen

Probleem: Het is gebleken, dat het mogelijk is, dat er een ongewilde activatie van de reserve kan plaatsvinden, doordat bij opening van de riser, waaraan de RSL is bevestigd kan breken.

Oplossing: Daar door het verplichte gebruik van een openingsautomaat op de reserve de verplichting tot gebruik van een RSL minder kritisch is, mag men met ingang van 09-09-1997 de RSL loskoppelen.

Uitvoering: Erkend Valschermtechnicus / tandemmaster / tandeminstructeur. Het is niet nodig om de RSL compleet te verwijderen. Na het loskoppelen dient de RSL 7,5 tot 10 cm terug gevouwen te worden onder de reserve risercover.

Noot: Indien de RSL losgekoppeld is, dient men iedere sprong, nadat de drogue gezet is, door de complete reserveprocedure te gaan, door in de juiste volgorde alle handels aan te raken (drogue release ripcord, releasekussentje, reserveripcord). In het geval, dat de RSL losgekoppeld is, wordt hierbij tevens ontheffing verleend op het gestelde in art 35, lid 1, BVR 1997, met betrekking tot het gebruik van de RSL. Zie ook de bijgevoegde kopie van het servicebulletin 23, Strong Enterprises, 09-09-1997.

Verzending: AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici / houders van een Vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs i.a.a. redactie SP