Datum: 19 juni 2009

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Infinity parachute harnas  / container systeem

Probleem: Reserve opening bij een AAD activering verbeteren.

Oplossing: Verplaatsen van de cutter van flap # 1 naar flap # 2, volgens aanwijzing van fabrikant.

Uitvoering: Zo spoedig mogelijk door een Rigger.

Noot:  Zie de bijlage IPC waarin opgenomen het originele bulletin van de fabrikant.

Verzending: 

  • AB, EC/TC
  • Riggers, Houders van een Vouwbevoegdheid, VVV
  • Instructeurs, Secretariaten clubs
  • redactie SP