TB 2002-01

Datum: 5 juni 2002 

Vervangt: N.V.T 

Betreft: Los te raken Rapid Connector Links 

Probleem: Tijdens een parachutesprong opende zich een van de connector links van de hoofdparachute. Door het foutief vastdraaien van een connector link bestaat de mogelijkheid, dat deze tijdens de opening of tijdens de vlucht los kan gaan, waardoor een of meerdere vanglijnen los kunnen raken van de riser.

Oplossing: Rapid Connector Links dienen voor de eerstvolgend sprong gecontroleerd te worden aan de hand van de informatie, welke gegeven wordt op het aanhangsel. Connector links, waarbij op de aangegeven plaatsen schroefdraad zichtbaar is, dan wel connector links, die zich laten “doordraaien”, dienen vervangen te worden. 

Uitvoering: Gebruiker, dan wel Rigger 

Noot: Zie bijlage 

Verzending:

<typolist>

AB/TC/EC/B.P.R.A.

Riggers

Houders van een Vouwbevoegdheid

Leden V.v.V.

Instructeurs

i.a.a. redactie SP, website parachutespringen

</typolist>