Technisch bulletin 1994-03

Datum: 18 september 1994

Betreft: Stuurlijnringen op square main en reserve risers.

Probleem: Op sommige square risers worden nog steeds ringen aangetroffen, die niet sterk genoeg zijn, om de openingsschok van de parachute op te vangen. Het betreft hier de z.g. "Baby" D Rings (Paragear catalogus nr. H219). Tijdens de opening kunnen deze ringen breken, waardoor de stuurlijn geheel losschiet, hetgeen kan leiden tot een malfunctie. Nu zijn deze ringen ook aangetroffen op sommige T.S.E. Chaser reserve risers. Aanbevolen wordt, zowel bij de main alsook bij de volgende repack te controleren, of de gebruikte ringen van voldoende sterkte zijn. Dit advies geldt voor alle type's, dus niet alleen T.S.E. Chasers.

Oplossing: Indien ringen van onvoldoende sterkte worden aangetroffen, dienen deze vervangen te worden. In geval van twijfel: neem contact op met een valschermtechnicus.

Uitvoering: M.b.t. het vervangen, door een erkend valschermtechnicus.

Noot: Safety information 1/94 en 5/94 B.P.A., voorgestelde testmethode, kopie Hardware Section Para-gear.

Verzending: AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP