Technisch Bulletin 1997-03

Datum: 05-06-1997

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Verplichte controle van de zigzag verbinding tussen reservecontainer en diagonal backstrap van alle Vector Tandem systemen, gefabriceerd voor 1 mei 1997 voor de eerst volgende sprong.

Probleem: Tijdens een harde opening liet een rechtsboven in de reserve container aangebrachte zigzag steek los, waardoor de container en de schouderpadding weggetrokken werden van het mainlift webbing. Het gevolg hiervan was, dat de rechter riser van de main gereleased werd.

Oplossing: Verplicht reïnforcement van de zigzag verbinding in de reservecontainer bij de eerst volgende repack, zoals aangegeven in de bijgevoegde kopie van het bulletin van de fabrikant. Indien tijdens de controle vastgesteld wordt, dat de verbinding schade vertoont, dient dit onmiddellijk te gebeuren, voordat er weer mee gesprongen mag worden.

Uitvoering: De controle alsmede de modificatie dient te geschieden door een erkend valschermtechnicus.

Bijlage: Kopie product service bulletin Relative Workshop 220597

Verzending: AB / TC / EC / B.P.R.A.
Valschermtechnici
Leden V.v.V.
Instructeurs / houders van een vouwbevoegdheid.
i.a.a. redactie SP