Technisch Bulletin 2006-02

Datum: 6 april 2006

Vervangt: N.V.T

Betreft: Javelin Odyssey's, voorzien van een topflap, welke inclusief stiffener plate ingenaaid is in de binding van de reserve container. Het betreft hier een verandering in het productieproces van de Javelin Odyssey's, welke vanaf eind 2003 in omloop gebracht zijn.

Probleem: De extra weerstande welke door de starre ingenaaide topflap wordt veroorzaakt kan tot gevolg hebben, dan de pilot chute van de reserve niet voldoende wegspringt na activatie. Het snelle terugveren van deze flap zou er toe kunnen leiden, dat de reserve pilot chute er achter blijft haken. Het gevolg kan een vertraging of een verhindering van de reserve opening zijn.

Oplossing: Vervanging van de boven omschreven topflap door een topflap van het oorspronkelijke ontwerp, welke tevens volgens dit ontwerp aangebracht kan worden. 

Uitvoering: Rigger / Fabrikant.

Noot: Er is de laatste weken intensief contact geweest met de fabrikant. Deze adviseert voor probleemloze lanceringen van de pilot chute dat men zich dient te houden aan de in de USA geldende 120 dagen repack cyclus, in combinatie met de juiste maat reserve en de juiste reserve loop lengte.

Voor de systemen die niet volgens dit TB en de bijlage gemodificeerd worden adviseert de TC deze aanbevelingen op te volgen. 

Verzending:

  • AB/TC/EC
  • Riggers
  • Houders van een Vouwbevoegdheid
  • Leden VvV
  • Instructeurs
  • secretariaten clubs
  • SP redactie