Datum: 17 augustus 2010

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Argus AAD

Probleem: Op 25 juli 2009 heeft er in Polen een ongeval plaatsgevonden met dodelijke afloop. De hoofdparachute was niet geopend en de reserve parachute was niet door de betrokken springer geactiveerd. De Argus AAD had wel gevuurd en de loop van de reserve was door. Onduidelijk is echter of dit door de impact gebeurd is dan wel door de AAD.

De fabrikant van de Argus, Aviacom heeft hierop op 8 april 2010 een bulletin uitgebracht. Dit bulletin is echter alléén aan de Franse springfederatie FFP verzonden. Het bulletin zelf staat niet op de website van Aviacom. De FFP heeft op basis van het Aviacom bulletin een eigen FFP bulletin opgesteld. Op basis hiervan heeft de IPC een bulletin uitgebracht en daarna de USPA.

Het afdelingsbestuur parachutespringen constateert echter dat er geen overtuigende technische feiten bekend zijn die het bulletin van de FFP rechtvaardigen. De fabrikant heeft naar alle waarschijnlijkheid om andere dan technische redenen het bulletin opgesteld, en dan alleen voor de FFP.

Oplossing: Cutters gefabriceerd tussen januari 2007 en oktober 2007 met de indicatie: "jan 2007" moeten worden teruggestuurd naar de fabrikant voor vervanging. Bij voorkeur voor de eerstvolgende sprong doch uiterlijk bij de eerstvolgende repack.

Uitvoering: Door een Senior Rigger of Master Rigger.

Noot:  Zie de bijlage Aviacom bulletin.

Verzending

  • AB, EC/TC
  • Master riggers, Senior riggers
  • Instructeurs, Secretariaten clubs
  • redactie SP