Technisch Bulletin 2006-01

Datum: 1 februari 2006

Vervangt: N.V.T

Betreft: Tandem drogue / tandem bridle PdF

Probleem:

  1. Hoge snatch force na het trekken van de drogue release door onvoldoende drogue collapsing.
  2. Acceleratie na het trekken van de drogue release, veroorzaakt door te veel drogue collapsing danwel een slechte drogue waardoor de opening van de tandem vertraagd wordt.

Oorzaak: De problemen worden veroorzaakt door het gebruik van componenten van een verschillende generatie danwel door een verschil in slijtage van de onderdelen van het drogue systeem.

Oplossing: Controle van het drogue assembly volgens de voorschriften in het bijgevoegde bulletin van de fabrikant. Indien er maatverschillen zijn, dienen deze opgelost te worden zoals voorgeschreven door de fabrikant, versleten drogue's dienen vervangen te worden.

Uitvoering: Met betrekking tot de controle: bevoegd tandemmaster. Met betrekking tot eventuele noodzakelijke veranderingen bevoegde Rigger.

Noot: Het bijgevoegde bulletin van de fabrikant in het Engels en het Frans is een wezenlijk bestanddeel van dit Technisch Bulletin. In het geval van omissies is de franse tekst doorslaggevend.

Verzending:

  • AB/TC/EC/B.P.R.A.
  • Riggers
  • Houders van een Vouwbevoegdheid
  • Leden VvV
  • Instructeurs
  • i.a.a. redactie SP + website