TB 1990-03

Datum: 6 september 1990

Betreft: FXC 12000

Probleem1: Het komt regelmatig voor dat de zeskantige moer van de air-hose aan de power-unit zijde los zit.

Oplossing1: Voorzichtig vastzetten met een passende steeksleutel.\

Probleem2: Een loszittende power-cable tevens aand e power-unit zijde doordat de borgring niet in een uisparing van het uiteinde van de power cable kan vallen. Hierdoor kan de power-cable eenvoudig onder een hoek losgetrokken worden van de power unit. Er zijn echter ook FXC's waarbij de borgring wel in een uitsparing valt. Hierbij zal het probleem zich niet voordoen.

Oplossing2: De power-cable en borgring op hun plaats brengen en er voor zorgen dat bij het inbouwen in een rig de buitenkabel geen te scherpe bocht maakt.

Uitvoering: door een erkende valschermtechnicus