Technisch bulletin 1996-01

Datum: 04-03-1996

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Mededeling gedaan door Precision Aerodynamics Inc. over Lifetime Pilotchutes.

Probleem: Het blijkt, dat er problemen zijn met de eerste serie Lifetime Pilotchutes.

Dit betreft voornamelijk het feit, dat ze moeilijk te "cocken" blijken te zijn, alsook, dat er overmatige slijtage optreedt aan de centerlijn. Deze problemen zijn bij de nieuwe serie inmiddels verholpen.

Oplossing: Eigenaars van Lifetime Pilotchutes, welke met de boven omschreven problemen geconfronteerd worden, kunnen deze terugsturen naar Precision Aerodynamics Inc.

Vervanging zal kosteloos plaats vinden.

Uitvoering: Eigenaars.

Noot: Indien twijfel ontstaat is het raadzaam, eerst contact op te nemen met uw Valschermtechnicus.

Verzending: AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Leden V.v.V.
Instructeurs
Houders van een Vouwbevoegdheid.
i.a.a. redactie SP