Technisch Bulletin 2006-03

Datum: 2 juni 2006

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Alle uitrustingen, voorzien van een Parachutes de France SA (PdF) Quick 3.1 reserve pilot-chute (het betreft hier voornamelijk de Atom Legend 00, 000 en 0000).

Probleem: Niet correct functioneren van de Quick 3.1 reserve pilot-chute doordat de veer met zichzelf in de knoop kan raken. Hierdoor is het mogelijk, dat de pilot-chute bij activatie niet danwel onvoldoende ver wegspringt met alle gevolgen van dien.

Oorzaak: De problemen worden veroorzaakt door het niet correct - volgens de aanwijzingen van de fabrikant, zoals omschreven in de bij de uitrusting behorende manual - samendrukken van de reserve pilot-chute bij het sluiten van de container. Hierbij wordt specifiek gedoeld op het feit, dat volgens de manual de stof van de pilot-chute (nylon en gaas) volledig tussen de veer gevouwen dient te worden.

Oplossing: Indien bij het sluiten van uitrustingen, voorzien van een Quick 3.1 reserve pilot-chute niet volgens de aanwijzingen van de fabrikant gehandeld is, danwel twijfel daarover bestaat, dient de reserve container geopend te worden en opnieuw volgens de aanwijzingen van de fabrikant, zoals omschreven in de bij de uitrusting behorende manual gesloten te worden. Dit dient te gebeuren door diegene welke de laatste inspectie/repack zelf heeft uitgevoerd. Indien deze handeling verricht wordt door een ander persoon dan bovenvermeld dient een volledige inspectie/repack plaats te vinden.

Hiervan dient een aantekening te worden gemaakt in het vakje repack van de bijbehorende papieren.

Uitvoering: Rigger / VB houder.

Noot: Er wordt op gewezen, dat soortgelijke problemen ook op kunnen treden met andere reserve pilot-chutes indien de aanwijzingen van de fabrikant, zoals omschreven in de bij de uitrusting behorende manual niet opgevolgd worden. Het bijgevoegde bulletin en foto van de FFP is onderdeel van dit bulletin.

Verzending: 

  • AB, EC/TC, SaC
  • Instructeurs
  • Secretariaten clubs
  • redactie SP