Technisch Bulletin 2007-01

Datum: 6 maart 2007

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Vigil AAD, ALLE cutters met plastic Insert gefabriceerd voor Augustus 2006. Part Number: 9582006 Made Before August 2006.

Probleem: Er zijn cutters in het veld gevonden met beschadigde plastic inserts die daardoor de reserve-sluitloops beschadigd hebben. Wanneer de beschadiging van de insert ernstig genoeg is kan de sluitloop doorslijten.

Oorzaak: Dit kan diverse oorzaken hebben.

Oplossing: Inspecteer de plastic insert van de cutter op beschadiging. Inspecteer tevens de reserve-sluitloop op beschadiging.
Wanneer de insert beschadigd is, neem dan contact op met een dealer, Vigil AAD Brusssel of Vigil USA voor advies en/of eventuele vervanging van de cutter. 

Uitvoering: Bij de eerstvolgende repack door een Rigger / VB houder.

Noot: Het bijgevoegde bulletin van Vigil AAD is onderdeel van dit Technisch Bulletin.
VB 2006-03 blijft van kracht.

Verzending: 

  • AB, EC/TC
  • Riggers, Houders van een Vouwbevoegdheid
  • Instructeurs
  • Secretariaten clubs
  • redactie SP