Vigil AAD controller

Datum:                   20 maart 2012

Vervangt:               n.v..t 

Betreft:                  Vigil AAD, LCD controllers met software versie 2.20, serienummers 23.350 - 24.970.

Probleem:              Een aantal LCD controllers met software versie 2.20 "bevriezen" of "lopen vast" gedurende de opstartcyclus, en in sommige gevallen direct na de landing.

Oplossing:             Vervanging van de 2.20 LCD bij de eerstvolgende repack. Indien de controller "bevriest" vervanging voor de eerstvolgende sprong.

Noot:                     Vervanging is gratis. Het serienummer van de Vigil dient bij vervanging vermeld te worden. Zie de bijlage Vigil Information Bulletin: Vigil LCD software version 2.20.

Uitvoering:            Gebruikers, riggers.

Verzending:           AB, EC/TC
                              Master Riggers, Senior Rigger
                              Instructeurs
                              Secretariaten clubs