Skyhook routing

Datum:                   24 mei 2011

Vervangt:               n.v..t 

Betreft:                   Springuitrustingen voorzien van een Skyhook systeem.

Probleem:              Bij een verkeerde “routing” van de release kabels loopt de lange release kabel niet door de Reserve Static-Line (RSL). Bij een “langzame” break-away procedure zouden de hoofd- en de reserveparachute met elkaar verward kunnen raken. De Skyhook activatie verloopt een stuk sneller dan een “normale” RSL activatie.

Oplossing:             Bij het loskoppelen van de hoofdparachute (voor onderhoud of het omwisselen van  hiervan) dienen de release kabels voorzichtig slechts zover terug getrokken te worden als nodig is om te releasen. Indien de kabels er toch verder zijn uitgetrokken dienen deze door een kundig persoon terug te worden geplaatst.

Uitvoering:            Gebruikers springuitrustingen voorzien van een Skyhook systeem.

Verzending:           AB, EC/TC
                              Master Riggers, Senior Rigger
                              Instructeurs
                              Secretariaten clubs