TB 1990-01

Datum: 10 januari 1990

Betreft: Campus 2 met zogenaamd "systeem LOR" en overige vergelijkbare systemen met twee activeringslijnen.

Probleem: door het gebruik van twee kevlar sluitloops - die gemakkelijk hard worden- in combinatie met een maat O grommet in de sluitflap kan bij het activeren van de reserve een totall malfuntie optreden. Doordat de harde sluitloops na het wegtrekken van de sluitpennen open blijven staan kan de maat O grommet van de sluitflap er niet overheen schuiven.

Oplossing: het soepel zijn van de kevlar sluitloops controleren bij iedere repack

óf

vervanging van beide sluitloops door gebruikelijke sheating sluitloops.

Uitvoering: door een erkende valschermtechnicus.

Inwerkingtreding: bij de eerstvolgende repack