Strong tandem components

Datum:                  26 juni 2014

Vervangt:              Strong Enterprises Service Bulletins 28, 29, 31, 32 en 33. 

Betreft:                  Alle Strong Tandem systemen. 

Probleem:             Strong Enterprises heeft vastgesteld dat onderdelen die niet compatibel zijn met Strong Tandem systemen een niet acceptabel risico vormen. 

Oplossing:             Alleen onderdelen die door Strong Enterprises als compatibel zijn vastgesteld mogen in Strong Tandem systemen gebruikt worden. Deze onderdelen staan op de website van Strong Enterprises als "Components approved as Compatible". 

Noot:                     Zie verder de twee bijlagen: het originele Bulletin van Strong Enterprises Service Bulletin #34 en de lijst met compatibele onderdelen (alleen de eerste pagina met de components als bijlage)

Uitvoering:            Door instructeurs en tandemmasters.

Verzending:          AB, EC/TC
                              Instructeurs, tandemmasters
                              Secretariaten clubs