TB 1997-04

Datum: 20 oktober 1997

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Het gebruik van de RSL bij Vector Tandemsystemen

Probleem: Het is gebleken, dat het mogelijk is, dat er een ongewilde activatie van de reserve kan plaatsvinden, doordat bij opening van de riser, waaraan de RSL is bevestigd kan breken.

Oplossing: Daar door het verplichte gebruik van een openingsautomaat op de reserve de verplichting tot gebruik van een RSL minder kritisch is, mag men met ingang van 18-07-1997 de RSL loskoppelen.

Uitvoering: Erkend Valschermtechnicus / tandemmaster / tandeminstructeur. Ontkoppel de RSL en koppel de shackle aan de RSL op de manier, zoals aangegeven in de kopie van het Vector bulletin. Zorg ervoor, dat het gele Velcro op de juiste manier is bevestigd tussen de RSL en de comfortpadding, zodat de ball-handle indien nodig ook nog gebruikt kan worden als reserveripcord. Indien het Velcro van de RSL niet sterk genoeg is om alles op zijn plaats te houden, kan men het met een dubbeltrack vasttacken met rood sealthread (zegelgaren). Inspecteer de tack regelmatig op conditie.

Noot: Indien de RSL losgekoppeld is, moet het kussenvormige reserveripcord vervangen worden door een ripcord met loop. Tevens moet de tandemmaster zijn noodprocedures herzien, indien mogelijk in een suspended harnas en alle mogelijke procedures doorlopen, zoals omschreven in de manual alsook zoals te zien op de instructievideo. In het geval, dat de RSL losgekoppeld is, wordt hierbij tevens ontheffing verleend op het gestelde in art. 35, lid 1, BVR 1997, met betrekking tot het gebruik van de RSL. Zie ook de bijgevoegde kopie van servicebulleting 071897, Produkt Service Bulletin, Relative Workshop, 18-07-1997.

Verzending: AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici / houders van een Vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs i.a.a. redactie SP