Datum: 26 juni 2008

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Vigil AAD.

Probleem: Problemen voor gebruikers van een Vigil AAD van voor augustus 2006 met een serienummer lager dan 8000 met cutters van het type 1 of type 2 die willen gaan springen in Engeland of Frankrijk.

Oplossing: Voor het springen in Engeland en Frankrijk moeten deze cutters zijn vervangen door een cutter van het type 3. (zie bijlage). Ook buiten het springen in deze beide landen wordt er aangeraden om betreffende cutters te vervangen.

Uitvoering: Door gebruikers, instructeurs, riggers en houders vouwbevoegdheid.

Noot: BPA, DGAC

Verzending:

  • AB, EC/TC
  • Riggers, Houders van een Vouwbevoegdheid, VVV
  • Instructeurs
  • Secretariaten clubs
  • redactie SP