Technisch bulletin 1996-02

Datum: 04-04-1996

Vervangt: N.V.T.

Betreft: 4 jaars check Cypres.

Probleem: 4 jaars controle op Cypres, welke nog in de twee jaars regeling viel. Cypres automaten, welke in het kader van de twee jaars regeling in 1992 / 1993 terug geweest zijn bij Airtec, zouden, indien de huidige regeling aangehouden wordt, dat elke Cypres eens in de 4 jaar terug moet, gerekend vanaf fabrikagedatum, onder omstandigheden 6 jaar zonder controle blijven. Om in de lopende cyclus van 4 jaar te komen, moeten deze dus alsnog opgestuurd worden.

Oplossing: Alle Cypres automaten, welke gefabriceerd zijn in 1991 en dus al een 2 jaars controle bij Airtec achter de rug hebben, kunnen tot en met juli 1996 naar Airtec opgestuurd worden voor een extra check, zodat deze automaten dan weer meelopen in het beoogde 4 jaars schema. Deze check wordt kosteloos uitgevoerd. Indien de betrokken automaten na juli worden opgestuurd, dient het normale tarief betaald te worden.

Uitvoering: Met betrekking tot uit en inbouw erkend Valschermtechnicus.

Noot: Zie bijgevoegd schrijven Airtec.

Verzending: AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Leden V.v.V.
Instructeurs
Houders van een vouwbevoegdheid.
i.a.a. redactie SP