12.02.20 13:44 Leeftijd: 2 yrs

Beleid Topsport 2020-2023

 

Zoals eerder vermeld heeft de sportcommissie per 2019 een nieuw beleid topsport opgesteld. Om versnippering van aandacht en gelden te voorkomen, en om prestaties te kunnen verhogen was een beleidsplan opgesteld waarbij niet meer in breedtesport werd geïnvesteerd maar juist in geselecteerde topsporters en teams. Op basis van ingediende plannen en begrotingen kregen zij een maandelijkse financiële bijdrage.

Alle betrokken sporters zijn eind 2018 benaderd om plannen voor trainingen en wedstrijden op te stellen. Na een uitgebreide evaluatie begin 2020 over het afgelopen  jaar zijn er op basis van de opgedane ervaringen enkele aanpassingen in het beleid doorgevoerd om zaken voor de commissie en de sporters te verduidelijken, qua rapportage, declaraties, verantwoording en termijnen. De financiële ondersteuning is ook verhoogd. Dit alles staat in de versie van het beleidsplan topsport 2020-2023