16.02.24 11:28 Leeftijd: 69 days

BVR 2024 + bijlagen

 

Het afdelingsbestuur AB parachutespringen heeft recentelijk het Basis Veiligheidsreglement 2024 (BVR) goedgekeurd. Het BVR bevat enkele bijlagen. Een en ander heeft langer geduurd dan verwacht en er is vanwege enkele omissies een noodzakelijke update geweest die tot versies 2 hebben geleid. Alle documenten zijn hier te vinden. Er zullen in een later stadium nog versies gepubliceerd worden waarin de wijzigingen t.o.v. 2022 te zien zijn. 

Een aantal opmerkingen: 

  • De letters van de bijlagen zijn gewijzigd t.o.v. 2022. 
  • De oude BVR bijlage B (lijst met hoofdparachutes) is qua naam gewijzigd naar Bijlage C. 
  • Springmateriaal. Dit is nu gesplitst in samenstelling daarvan, wat nu in de TSS staat (bijlage D, incl. AAD's) en het gebruik/onderhoud (BVR hfdst 7)
  • De toelichting art 704 VvL en 703 I+R is aangepast.