WA verzekering

Een WA verzekering is een verzekering voor schade die aangebracht wordt aan derden (Wettelijke Aansprakelijkheid). De verzekering die de afdeling heeft afgesloten is een secundaire verzekering, dit betekent dat er pas aanspraak op deze verzekering gedaan kan worden als de persoonlijke WA verzekering van de springer niet uitbetaalt. Een schadeclaim dient derhalve eerst bij de eigen WA verzekering ingediend te worden. Mocht deze claim worden afgewezen, of als de claimer geen WA verzekering heeft, dan kan die met onderliggende stukken (bewijs van schade, evt. afwijzing eigen WA verzekering) verzonden te worden aan het secretariaat.

De verzekering is afgesloten voor de afdeling, aangesloten clubs/verenigingen, bestuur van afdeling en van aangesloten clubs/verenigingen, (aspirant)leden van de afdeling en van de aangesloten clubs/verenigingen, instructeurs, tandemmasters, parachute technici (riggers), leiders en andere functionarissen, de Staat der Nederlanden en/of instanties die voor de afdeling mocht optreden, onderling en tegenover elkaar.

De verzekering is gekoppeld aan het KNVvL lidmaatschap. Hiertoe wordt jaarlijks een bewijs meegestuurd met de ledenpas KNVvL (plastic pas voor individuele leden (IND), brief voor aspirant leden (ASP)). De verzekering loopt door tot 31 januari van het jaar volgend op het jaar van lidmaatschap, mits het lidmaatschap niet opgezegd is én de betaling voldaan is voor die 31ste januari. 

Aspirantleden blijven WA verzekerd t/m het behalen van het static-line brevet of AFF graduatie (zoals afgetekend op het springbewijs). Wordt dit niet behaald in het jaar van aanvang van de opleiding dan loopt de verzekering door tot maximaal 1 jaar na de datum van aanvang aspirant lidmaatschap (start van de opleiding). Daarna dient het normale individuele lidmaatschap aangegaan te worden om te blijven springen en verzekerd te zijn.

De verzekering dekt niet schade die door een springer aan door hem/haar geleend of gehuurd springmateriaal (springpak, helm, rig, parachute, freebag, etc.) is toegebracht.

Het dekkingsgebied is Europa. Tevens zijn de USA, Canada, het Caribische gebied en Australië gratis meeverzekerd mits je het gebied en de tijdsduur persoonlijk meldt bij Assurantiehuis Vanderveen via info(at)assurantiesite.nl. Je dient hierbij je naam en je lidnummer KNVvL door te geven. Wil je buiten het dekkingsgebied gaan springen (bv. Marokko, Turkije of Dubai), dan dien je zélf een WA verzekering af te sluiten die voor dat land voldoende dekking geeft. Het beste kan dit door een uitbreiding te regelen op de bestaande WA polis van de afdeling, ook via Assurantiehuis Vanderveen.

Het maximum verzekerd bedrag is € 1.500.000. Het eigen risico is € 100 per geval. Klik hier voor de polis.

De verzekeraar is de Nederlandse Luchtvaartpool (Aviabel) en de tussenpersoon Assurantiehuis Vanderveen BV.