Titel:VB-1999-01
Veiligheidsbulletin 1999-01

Nummer: 99-01 Datum: 17 juni 1999

Vervangt: Niet van toepassing

Betreft: Parachutespringen gedurende zwangerschap
BVR 1999 - Hoofdstuk II, artikel 4 - lid 2 - geneeskundige verklaring

Toelichting: De Technische Commissie heeft na diverse verzoeken ten aanzien van het beoefenen van parachutespringen gedurende zwangerschap en het bestuderen van de regelgeving in andere landen hierover besloten over te gaan tot een wijziging van de geneeskundige verklaring.

Parachutespringen tijdens de zwangerschap zal per datum Veiligheidsbulletin (VB) worden toegestaan en ter eigen verantwoording van de betrokken vrouw worden gelegd. De regelgeving met betrekking tot de medische verklaring is als zodanig opgenomen in het BVR. Aangezien het BVR tussentijds gewijzigd wordt dient er een dus VB hieromtrent te worden uitgegeven.

Wijziging BVR: Artikel 2 wordt gewijzigd in:
* De verklaring verliest tijdelijk haar geldigheid tijdens het gebruik van middelen welke de algehele toestand kunnen beïnvloeden *

Noot 1: Artikel 3 (De verklaring kan worden ingetrokken door een instructeur of door een lid van de examencommissie na ernstige ziekte of blessure van de houder of indien getwijfeld wordt aan zijn geschiktheid) blijft onverminderd van toepassing. Indien betrokken vrouw haar geschiktheid overschat kan de instructeur alsnog ingrijpen.

Noot 2: Betreffende wijziging zal worden opgenomen in het BVR 2001

Verzending: AB / TC / EC
Instructeurs
i.a.a. redactie SP


Afkomstig van www.parachute.nl