Titel:VB-1998-02
Veiligheidsbulletin 1998-02

Nummer: 98-02 Datum: 29-03-1998

Vervangt: TB 97-04 van 20-10-1997.

Betreft: Verplichte installatie van een Automatic Riser Release Lanyard (ARRL) "Collins Lanyard" op alle Vector tandemsystemen, waarna het gebruik van de RSL weer verplicht is, met ingang van 01-06-1998.

Probleem: De Relative Workshop heeft drie gebroken tandem main risers gehad sinds 1994. Indien de rechter main riser breekt, of released, om welke reden dan ook, kan dat tot gevolg hebben, dat de RSL een reserve activatie veroorzaakt, met als mogelijk gevolg een tanglement van main en reserve.

Oplossing: Het aanbrengen van een "Collins Lanyard", welke de linker riser automatisch released, waardoor dit risico geminimaliseerd wordt.

Uitvoering: Door een erkend Valschermtechnicus.

Noot: De bijgevoegde kopie van PSB # 031898, 3 pagina’s, is een wezenlijk bestanddeel van dit VB.

Alle aanwijzingen in dit PSB zijn bindend! 

Verzending: AB / TC / EC / B.P.R.A.
Valschermtechnici
Tandemmasters
Houders vouwbevoegdheid
Leden V.v.V.
Instructeurs
i.a.a. redactie SP


Afkomstig van www.parachute.nl