Titel:VB 2005-11
VB 2005-11

Datum: 23 december 2005

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Alle Javelin's, Javelin Odyssey's, Student Javelin's en Student Javelin Odyssey's met rode 1000D Cordure reserve containers, gefabriceerd tussen 1 februari 2002 en 30 oktober 2005 uitsluitend met de volgende serienummers:  22266, 22268, 22329, 22333, 22424, 22425, 22426, 22427, 22428, 22429, 22474, 22477, 22496, 22617, 22652, 22659, 22660, 22661, 22662, 22704, 22812, 22831, 22864, 22946, 22971, 23020, 23039, 23073, 23113, 23140, 23199, 23200, 23264, 23343, 23423, 23481.

Probleem: Het vastplakken van het stof van de reserve pilot-chute aan de coating van de container.

Oorzaak: Bij de fabricage van de bovengenoemde uitrustingen werd Cordura gebruikt, waarbij de manier, waarop de coating aangebracht werd waarschijnlijk niet voldeed aan de gestelde eisen met als gevolg het vastplakken van F111 materiaal.

Oplossing: Alle betrokken uitrustingen dienen ter modificatie opgestuurd te worden naar de fabrikant.

Uitvoering: Voor de eerstvolgende sprong. Opsturen door eigenaar/dealer, uitvoering door fabrikant.

Noot: Het bijgevoegde bulletin van de fabrikant is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.

Verzending: 


Afkomstig van www.parachute.nl