Titel:VB 2005-05
VB 2005-05

Datum: 6 juli 2005

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Relative Workshop Tandem 360 reserve, p/n VTCIII, fabrikant Performance Designs. Groep A: Gefabriceerd op of na 1 juli 2003, serienummers van VR360-004801 tot en met VR360-005353. Groep B: Gefabriceerd voor 1 juli 2003, serienummers van VR360-000001 tot en met VR360-004800.

Probleem: Tijdens een routine eindcontrole werd vastgesteld, dat er een discrepantie was met betrekking tot de positie van de bartack op het lijnaanhechtingspunt van de A-lijn (leading edge). Het behoort tot de mogelijkheid, dat andere VR-360 reserves uit de A-groep in omloop en gebruik gekomen zijn, zonder dat dit opgemerkt is. Misalignment van deze bartack kan effect hebben op de structurele sterkte van het lijnaanhechtingspunt.

Oplossing: Alle VR-360 reserves, gefabriceerd op of na 1 juli 2003, serienummers van VR360-004801 tot en met VR360-005353, behorende tot de A-groep dienen op dan wel voor de eerst volgende repack, uiterlijk echter voor 23 augustus 2005 geïnspecteerd te worden. Reserves, behorende tot de B-groep dienen uit voorzorg gecontroleerd te worden tijdens de volgende repack.

Uitvoering: Erkende Rigger. 

Noot: De bijgevoegde bulletins (1 en 2) van de fabrikant is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.

Verzending: 


Afkomstig van www.parachute.nl