Titel:VB 2004-02
VB 2004-02

Datum: 22 april 2004

Vervangt: NVT  

Betreft: Alle Vigil AAD’s.

Probleem: In het veld zijn er drie incidenten geweest waarbij een Vigil AAD een onterechte activatie had (op de grond). Na analyse en tests is gebleken dat dit veroorzaakt werd door statische elektriciteit hoger dan 15 KV.  

Oplossing: Modificatie van het PCB (Printed Circuit Board) van de Vigil AAD; vervanging van het PCB van alle Vigils, welke gefabriceerd zijn voor 26 maart 2004. Deze vervanging is verplicht. Met de Vigils gefabriceerd voor 26 maart 2004 kan voorlopig doorgesprongen worden omdat activatie, veroorzaakt door statische elektriciteit, volgens het bulletin van de fabrikant alleen op de grond kan plaatsvinden.  

Uitvoering: Door de fabrikant, via een Rigger vanaf het ter beschikking komen van de updated Vigils, doch uiterlijk 31 december 2004.  

Noot: Zie de bijlagen Vigil Service Bulletin #1 en Vigil status van de fabrikant. 


Afkomstig van www.parachute.nl