Titel:VB-2001-01
Veiligheidsbulletin 2001-01

Nummer: 2001-01 Datum: 18-01-2001

Vervangt: niet van toepassing

Betreft: openingssystemen leerlingen T/IAF, Paracentra Texel (PCT) en Zeeland (PCZ).

Probleem: Het afdelingsbestuur heeft begin 2000 aan PCT en PCZ een tijdelijk ontheffing verleend aan leerlingen AFF en T/IAF voor BVR 1999, artikel 85, lid 1A. Het gaat om sportparachutisten die niet in het bezit zijn van het B-brevet (wordt A volgens nieuwe bevoegdheden reglement per 1 maart 2001), aan wie werd toegestaan te springen met een BOC hand-deployed throw-away openingsssysteem.

Formeel kunnen deze sportparachutisten alleen springen op de dropzones van PCT en PCZ waar zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de instructeurs aldaar. Er is mogelijk een probleem indien zij elders willen springen. Zij mogen daar niet met clubmateriaal met ripcord springen, aangezien zij niet opgeleid zijn op dit openingssysteem.

Oplossing: De EC/TC en het AB zijn van mening dat leerlingen bij hun opleiding op slechts een openingssysteem geïnstrueerd dienen te worden. De veiligheid zou in het gedrang kunnen komen bij het wisselen tussen openingssystemen.

Hierbij worden die sportparachutisten die volgens de genoemde ontheffing zijn opgeleid, vrijgesteld van artikel 85, lid 1A van het BVR 1999, mits zij gebruik maken van het openingssysteem waarvoor zij zijn opgeleid.

Door middel van een aantekening in het logboek van de betrokken leerling dient een instructeur duidelijk te maken op welk openingssysteem de sportparachutist is opgeleid.

Uitvoering: alle instructeurs

Noot: Zie kopie ontheffing PCT / PCZ

Verzending:
AB / TC/EC
Instructeurs
i.a.a. redactie SP


Afkomstig van www.parachute.nl