Tom Verschoor bokaal

Algemeen
Deze prijs is in 1975 ingesteld ter nagedachtenis aan Tom Verschoor, de grondlegger en stuwende kracht van het sportparachutespringen in Nederland, op initiatief van zijn sportvrienden.

Voordracht en uitreiking
De bokaal wordt in principe elk jaar door de Sportcommissie aan een veelbelovende springer toegekend en op de NKP uitgereikt. De nieuwe naam wordt onder de andere namen gegraveerd en de ontvanger mag de bokaal gedurende een jaar in zijn of haar bezit houden. En een trots bezit is het zeker, want je naam bevindt zich dan in een gezelschap van nationaal en internationaal bekende sportspringers. Tevens is er een geldbedrag verbonden aan de bokaal. De nominatie voor de bokaal heeft een open karakter. Individuele springers, clubs en centra mogen voordrachten doen.

Criteria
De criteria waaraan springers moeten voldoen om voor de bokaal in aanmerking te komen zijn:

 • maximum leeftijd van 30 jaar bij uitreiking.
 • grote inzet en goede resultaten bij de beoefening van een van de officiële disciplines.
 • overdracht van kennis en ervaring aan andere springers, bijvoorbeeld door training, instructie of de organisatie van evenementen.

Toelichting:

 • De uitreiking vindt tijdens de NKP plaats, die meestal in de maand augustus plaatsvindt. Hierbij moet gezien het leeftijdscriterium bij de voordracht rekening worden gehouden.
 • Beoefening in deze kan slaan op deelname, wedstrijden, recordpogingen, etc. Er wordt door de Sportcommissie bij de beoordeling van voordrachten een brede interpretatie aan dit artikel gegeven.
 • De kennisoverdracht kan binnen of buiten KNVvL verband plaatsvinden, in binnen- en/of buitenland. Wel dient dit punt bij een voordracht afdoende onderbouwd te zijn.

Tom Verschoor
Na een opleiding in Canada en Frankrijk startte Tom Verschoor in 1965 als eerste Nederlandse instructeur de springschool “Seppe” te Hoeven. Hij leidde er de eerste Nederlandse instructeurs op, waardoor het sportparachutespringen zich verder in ons land kon uitbreiden. In 1966 richtte hij de paraclub “Icarus” op, welke vanaf het vliegveld Hilversum opereerde. Hierna richtte hij zich op de verspreiding en kwalitatieve verhoging van het wedstrijdspringen. Zelf zou hij vele binnen- en buitenlandse prijzen op zijn naam brengen. Hij bleef echter de vele aspecten van het parachutespringen onderzoeken en beproeven. Tevens legde hij zich toe op de fotografie van het springen en in de vrije val. Zijn talrijke foto’s bereikten zo’n niveau dat zij in vele (internationale) bladen en boeken verschenen. Zijn laatste initiatief bestond uit een geregelde opzet van het relatiefspringen in ons land, waarmee hij eind 1973 begon. Mede door dit initiatief zou Nederland vierde worden bij de eerste WK relatiefspringen (nu formatiespringen) in 1975.

Tom Verschoor heeft dit zelf niet kunnen meemaken. Hij verongelukte op 23 juni 1974 bij een sprong boven Maartensdijk. Met de Tom Verschoorbokaal - een vijfmansster uitgevoerd in brons, ontworpen en vervaardigd door de Utrechtse beeldhouwer Roen Goené - zal de herinnering aan zijn pioniersgeest, zijn rusteloos zoeken naar nieuwe uitdagingen, zijn inspirerende energie, zijn aanstekelijk enthousiasme en zijn stimulerende kracht levend blijven.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers hopen dat deze prijs een jaarlijkse uitdaging is voor jonge springers in Nederland, opdat daardoor Tom’s voor de parasport vruchtbare invloed ook na zijn dood zal voortduren. De initiatiefnemers zijn:

 • Hein Cannegieter
 • Pim van Doorenmaalen
 • Jaap Havekotte
 • Hans van der Stroom
 • Wim Velhuizen
 • Ben Woltering
 • Bert Wijnands

Lijst van Tom Verschoor bokaal winnaars

 • 2018 Rick Verbunt
 • 2008 Jasper van der Meer
 • 2001 Remco de Borst
 • 1999 Peter Leemeijer
 • 1995 Caroline Pennock-Verkerk
 • 1994 Paul Gommers jr.
 • 1993 Henk Post
 • 1990 Sjaak Strating
 • 1988 Jeroen Karstens
 • 1987 Ronald Zijp
 • 1984 Remy Herder
 • 1983 Ernst Woerlee
 • 1982 Joop van Rijswijk
 • 1981 Arnold Collenteur
 • 1980 Rob van der Linden
 • 1979 Karel Zee
 • 1978 Jacques Jansen
 • 1977 Sjaak Kouwenhoven
 • 1976 Chris Franssen
 • 1975 Henk Nijhuis