Titel:TB 1995-01
Technisch bulletin 1995-01

Datum: 23-07-1995

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Aansluiting batterijen Cypres.

Probleem: Het komt regelmatig voor, dat bij het verwisselen van Cypresbatterijen vastgesteld wordt, dat de aansluitdraden klem zitten tussen de batterijen en een van beide batterijbruggen in de onderkant van de Cypres.

Oplossing: Tijdens de montage van de nieuwe batterijen dient er terdege op gelet te worden, dat de aansluitdraden in de uitsparing tussen beide batterijbruggen gelegd worden.

Uitvoering: Bij de eerstvolgende batterijwissel door de persoon, welke de batterij vervangt.

Noot: Het afklemmen van de aansluitkabels van de batterij kan breuk ten gevolge hebben. Ook wordt hierdoor de aansluitweerstand verhoogd, waardoor het mogelijk is, dat de Cypres niet naar behoren functioneert.

Verzending: AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Leden V.v.V.
Instructeurs
Deelnemers Vouwbevoegdheid
i.a.a. redactie SP


Afkomstig van www.parachute.nl