Titel:TB 1994-02
Technisch bulletin 1994-02

LET OP: DIT TB IS KOMEN TE VERVALLEN DOOR VB 95-01

Datum: 20 juni 1994

Vervangt: N.V.T.

Betreft: Periodieke inspektie en vervanging batterijen CYPRES.

Probleem: In tegenstelling tot voorgaande berichten, is Airtec teruggekomen op de beslissing, dat batterijen pas vervangen dienen te worden, als dit door de zelfteststop 8998 wordt aangegeven.

Oplossing: De batterijen dienen vervangen te worden als dit aangegeven wordt door het getal 8998 bij de zelftest of indien dit aangegeven word door het getal 6000 (6 volt) of lager. Geadviseerd wordt door de fabrikant, de batterijen na twee jaar of na 500 sprongen, tijdens een repack cq. jaarkeuring te vervangen, daar het na deze periode voor kan komen, dat de batterijspanning onder extreme omstandigheden in zeer korte tijd onder de werkspanning valt, waardoor ze alsnog vervangen moeten worden (extra repack dus). De technische service blijft echter verplicht per vier jaar.

Uitvoering: M.b.t. het vervangen van de batterijen, door een erkend valschermtechnicus/bevoegd instrukteur,op de wijze zoals door Airtec voorgeschreven.

Noot: Bijlage: Orginele tekst van de fabrikant.

Verzending: AB/TC/EC/B.P.R.A.
Valschermtechnici
Instructeurs
i.a.a. redactie SP


Afkomstig van www.parachute.nl