Reiskostenverzekering

Eigenlijk is hierbij alleen het feit dat je springt afwijkend van de reguliere reisverzekeringen. Check dat dus met je huidige doorlopende reisverzekering of met de nog af te sluiten reisverzekering. Je dient dus zelf voordat je in het buitenland een sprong maakt na te gaan of je afdoende verzekerd bent. 

Ook ten aanzien van ziektekostenverzekering in het buitenland is het verstandig om een reisverzekering af te sluiten. De meeste ziektekostenverzekeringen die in het buitenland dekking geven, geven dit alleen voor de laagste klasse. Bovendien wordt speciaal vervoer terug naar Nederland (repatriëring) vaak niet gedekt. Een reisverzekering kan deze zaken ondervangen.