Master / Senior Rigger OPEX en instroomeisen

De instroomeisen voor de Master Rigger opleiding zijn als volgt:

  • De wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt
  • Instructieve vaardigheden bezitten en verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen
  • Een constructieve houding hebben ten aanzien van de veiligheid in het sportparachutespringen
  • Het theorie examen deel 1, Voorschriften/Reglementen en Machines/Gereedschappen, met goed gevolg hebben afgelegd
  • Voorgedragen door een Rigger
  • Geldig lidmaatschap KNVvL afdeling parachutespringen

Kijk voor meer informatie in het OPEX Rigger (op te vragen bij HBP, dit is nu de OPEX volgens de normen van de EASP).