Titel:Vervolgopleidingen (A, B, C, D brevet)
Vervolgopleidingen

Na de conventionele AO-opleiding of de progressieve AFF-opleiding ben je AO respectievelijk AFF-gegradueerd. Je kunt je nu op een van de vele disciplines toe gaan leggen die het parachutespringen kent of gewoon lekker ‘vrij’ gaan springen. Ook kun je nu de eisen gaan halen die je nodig hebt voor je brevet. De afdeling parachutespringen kent 4 brevetten, te weten het A-brevet, B-brevet, C-brevet en D-brevet. Hoe hoger het brevet, hoe meer je verantwoordelijkheden je zelf mag nemen. Ook kun je met je brevet deelnemen aan speciale sprongen. Zo kun je een watersprong doen, waarbij het de bedoeling is om in het water te landen, of een nachtsprong, waarbij je kunt genieten van het fantastische uitzicht in het donker.

De examens voor de A en B-brevetten worden op decentraal afgenomen door instructeurs en centraal geadministreerd door het secretariaat parachutespringen (HBP). Dit betekent dat je bij ieder Nederlandse centrum het examen kunt doen, maar dat de brevetten door HBP verstrekt worden. Het examen maak je op een speciaal hiervoor ontworpen formulier waar ook de praktijkeisen op afgetekend kunnen worden. Als zowel het theoretische als het praktische deel voldoende is, stuurt de examinator het formulier door naar het secretariaat van de afdeling parachutespringen. Nadat de examinator het formulier verzonden heeft dien je de desbetreffende kosten voor het aanmaken van het brevet over te maken naar bankrekening NL78 INGB 0000179618 ten name van de KNVvL te Woerden onder vermelding van "je lidnummer KNVvL + para brevet" waarvoor je examen hebt gedaan. De brevetten hoef je niet te verlengen, deze zijn geldig zolang je lid bent van de KNVvL. Als springer dien je deze dus goed te bewaren.

Het theorie examen voor het C-brevet wordt een maal per jaar afgenomen, in het voorjaar (april). Dit gebeurt op een locatie centraal in Nederland. De data waarop je examen kunt doen worden aangekondigd in de Sportparachutist en op de website, onder het nieuws. Je kunt je opgeven bij HBP via para(at)knvvl.nl, onder het via een chef instructeur overleggen van het "formulier praktijkeisen C-brevet". Als je bij het behalen van het C-brevet 500 sprongen of meer hebt en minimaal 3 uur vrije val tijd, ontvang je automatisch het D-brevet. De kosten voor het C-brevet bedragen € 80. Dit dien je voorafgaand aan het examen over te maken naar bankrekening NL78 INGB 0000179618 ten name van de KNVvL te Woerden onder vermelding van "je lidnummer KNVvL + para brevet" waarvoor je examen hebt gedaan.

Als je in een later stadium aan de eisen van je D-brevet voldoet dan kun je die apart via het examenformulier aanvragen. De kosten en betalingsprocedure zijn hetzelfde als bij het A en B-brevet.


Afkomstig van www.parachute.nl