Titel:Ontheffingen / Exemptions AFF & Tandem
Procedure voor verkrijgen ontheffing AFF & Tandem / Application procedure for exemption AFF & Tandem

Tandemmasters en AFF-jumpmasters met buitenlandse springpapieren die in Nederland willen tandemspringen of AFF-springen hebben een ontheffing nodig om dit te mogen doen. Deze ontheffingen worden, conform BVR artikel 703, door het afdelingsbestuur afgegeven als aan een aantal eisen is voldaan. Hiertoe zijn flowcharts opgesteld, ter informatie over het te volgen proces, voor de chef instructeurs die dergelijke aanvragen moeten indienen:

De Chef Instructeur moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de accountmanager parachutespringen. De kosten voor het verkrijgen van een ontheffing zijn € 100 per aanvraag.

Foreign tandemmasters and AFF jumpmasters wishing to jump in the Netherlands need an exemption on the Basic Safety Regulations (BVR) do to so. These exemptions will be given by the parachuting board according to BVR article 703. Applicants contact the relevant chief instructor of the club who must send the application to the accountmanager parachuting at KNVvL office. The cost is € 100)

Bij deze aanvraag moeten de volgende zaken opgestuurd worden naar het secretariaat: (The application must contain proof of the following conditions)

Tandem:

AFF:

Als alle benodigde gegevens ontvangen zijn zal het AB beslissen of de ontheffing wordt verleend en hoe lang de ontheffing zal gelden. (If all information and documents have been received by the parachuting head-office the board will review the application and will make a decision. Applicants will always receive an answer)

Het overmaken van de € 100 moet gedaan worden naar IBAN NL78 INGB 0000 1796 18 ten name van KNVvL te Woerden onder vermelding van Para ontheffing en het KNVvL lidnr. van de aanvrager. (Payment of the required € 100 must be made to IBAN account: NL78 INGB 0000 1796 18 / BIC: INGBNL2A of KNVvL in Woerden. Please state: "para ontheffing + KNVvL members number of applicant."


Afkomstig van www.parachute.nl