Leden Sanctiecommissie

Voorzitter

Dhr. J.F. Tazelaar (waarnemend vz)

Lid (voorzitter OPEX)

Dhr. A. Masurel

Lid

Dhr. M. Vogel

Lid

Dhr. I. Spilker

Lid

Dhr. A.C. Collenteur

Lid

Mvr. E.H.C. Verstraaten