Incident rapportage

De voorvalmeldingen die door de VC worden ontvangen worden vaak opgeslagen voor trendanalyse. Zo is het vaak niet noodzakelijk om uitvoerig onderzoek te doen naar een voorval waarbij een twist heeft geresulteerd in een reserveprocedure. Ook bestaan er voorvallen die in aanmerking komen voor aanvullend onderzoek. Het aanvullende onderzoek naar deze – vaak complexere - voorvallen levert conclusies en aanbevelingen op om dit in de toekomst te voorkomen. Op deze pagina zullen dergelijke resultaten worden gedeeld ter lering en vermaak.