HI OPEX en instroomeisen

De instroomeisen voor de HI-opleiding zijn als volgt:

  • In het bezit van bevoegdheid "Gevorderd vrije val sportparachutist" (B-brevet)
  • Ten minste 100 vrije val sprongen
  • Ten minste twee jaar actief in de sport
  • Instructieve vaardigheden bezitten
  • Op voordracht van een clubdocent
  • Geldig lidmaatschap KNVvL afdeling parachutespringen
  • Twee complete basisgrondopleidingen geobserveerd hebben
  • Beschikken over een juiste houding ten aanzien van veiligheid

Kijk voor meer informatie in het Werkboek Opleiding Hulpinstructeur 2019.