Springtechnische Commissie (StC)

De Springtechnische Commissie (StC). Deze commissie houdt zich bezig met het opstellen en beheren van springtechnische regelgeving en fungeert als kenniscentrum binnen de afdeling t.a.v. springtechnische en materiaaltechnische vraagstukken. Tot de taken behoren:

  • opstellen van springtechnische normen en regelgeving, zoals het BVR en BR, VB's en TB's. 
  • opstellen van protocollen t.a.v. verkrijging, verlenging, gelijkstelling en ontheffing van bevoegdheden en brevetten.
  • advies verstrekken aan het afdelingsbestuur van (inter)nationale ontwikkelingen op haar werkgebied.
  • organisatie van het seminar en bijscholingen voor bevoegdheden.

Verder stuurt de StC chef instructeurs aan.