C en D brevet

De belangrijkste eis voor het C-brevet is een uitgebreid theoretisch examen waarin getest wordt of de parachutist voldoende kennis heeft om zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid parachutesprongen te maken. Naast dit examen dient er voor het C-brevet voldaan te worden aan een aantal praktijkeisen. De praktijkeisen moeten binnen 6 maanden na het examen behaald worden anders vervalt het resultaat van het theorie examen. formulier praktijkeisen C-brevet. Dit formulier moet ingevuld en ondertekend meegenomen worden. De kosten voor het brevet staan vermeld in de prijslijst.

De eisen zijn voor het C-brevet als volgt:

  1. Ten minste 200 vrije val sprongen.
  2. Ten minste 60 minuten vrije val tijd.
  3. Ten minste 50 formatiesprongen, waarvan tenminste 10 met minimaal 4 deelnemers.
  4. Ten minste 5 koepelformatie instructiesprongen. Dit zijn sprongen waarbij de springers onder geopende parachutes naar elkaar toevliegen en proberen om formaties te maken. Bij de instructiesprongen leert een ervaren koepelformatiespringer een beginnende koepelformatiespringer om met meerdere mensen formaties te maken.

Het volledige opleidings- en examenreglement kun je via deze link downloaden. De lesstof voor het examen staat in het handboek sportparachutist. Indien de springer verder totaal ten minste 500 vrije val sprongen heeft en 3 uur vrije val tijd dan wordt automatisch het D-brevet verstrekt.

Een springer die al een C-brevet heeft en nadien aan deze twee extra praktijkeisen voldoet kan apart een D-brevet worden aanvragen. Hiervoor is het formulier praktijkeisen D brevet. De kosten van het D-brevet moeten apart betaald worden. Dit kan alleen via deze link.

De C en de D brevetten hoeven niet jaarlijks verlengd te worden, ze zijn geldig zolang als de springer in het bezit is van een geldig lidmaatschap KNVvL afdeling parachutespringen. Dit brevet dient dus goed bewaard te worden. Met het C-brevet heb je weer wat meer bevoegdheden gekregen boven het B-brevet. Zo hoef je voor de meeste sprongen geen helm meer te dragen. Het D-brevet heb je nodig om tandemmaster, AFF jumpmaster of instructeur te kunnen worden.