C en D brevet

De belangrijkste eis voor het C-brevet is een uitgebreid theoretisch examen waarin getest wordt of de parachutist voldoende kennis heeft om zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid parachutesprongen te maken. Dit ligt vast in leerdoelen. Naast dit examen dient er voor het C-brevet voldaan te worden aan een aantal praktijkeisen. De praktijkeisen moeten binnen 6 maanden na het examen behaald worden. formulier praktijkeisen C-brevet. Dit formulier moet ingevuld en ondertekend meegenomen worden. De kosten voor het brevet staan vermeld in de prijslijst.

Het volledige opleidings- en examenreglement kun je via deze link downloaden. Deze eisen zijn voor het C-brevet als volgt:

  1. Ten minste 200 vrije val sprongen.
  2. Ten minste 60 minuten vrije val tijd.
  3. Ten minste 50 formatiesprongen, waarvan tenminste 10 met minimaal 4 deelnemers.
  4. Ten minste 5 koepelformatie instructiesprongen. Dit zijn sprongen waarbij de springers onder geopende parachutes naar elkaar toevliegen en proberen om formaties te maken. Bij de instructiesprongen leert een ervaren koepelformatiespringer een beginnende koepelformatiespringer om met meerdere mensen formaties te maken.

Indien de springer verder totaal ten minste 500 vrije val sprongen heeft en 3 uur vrije val tijd dan wordt automatisch het D-brevet verstrekt. Indien de springer een C-brevet heeft en nadien aan deze twee extra praktijkeisen voldoet dan kan apart een D-brevet worden aangevraagd. Hiervoor is het formulier praktijkeisen D brevet .

De C en de D brevetten hoeven sinds de invoering van het BVR 2007 niet meer jaarlijks verlengd te worden, ze zijn geldig zolang als de springer in het bezit is van een geldig lidmaatschap KNVvL afdeling parachutespringen. Dit brevet dient dus goed bewaard te worden.

De lesstof voor het examen staat in het handboek sportparachutist.

Met het C-brevet heb je weer wat meer bevoegdheden gekregen boven het B-brevet. Zo hoef je voor de meeste sprongen geen helm meer te dragen. Ook heb je een C-brevet nodig voor het maken van Skysurf sprongen. Het D-brevet heb je nodig om tandemmaster, AFF jumpmaster of instructeur te kunnen worden.