Titel:Cameraspringen
Cameraspringen

Het springen met een videocamera op je hoofd wordt steeds populairder. Het feit dat ze steeds kleiner worden, makkelijker te bedienen en van steeds betere kwaliteit zijn speel hierbij mee. Steeds meer mensen schaffen een camera aan en stappen hiermee op een mooie weekenddag in het vliegtuig. Tijdens de sprong worden opnamen gemaakt van medespringers of van een tandem, gewoon voor de lol of om geld te verdienen. Uiteraard zijn hier wel veiligheidsregels voor, vastgelegd in het BVR. Springen met een camera video en/of foto) is niet zomaar iets: er zit iets op je helm wat je moet bedienen, je attentiefocus kan van je parachute naar je camera gaan, je moet wat je filmt in beeld houden, etc. Waar de meeste mensen ook niet aan denken, is dat er wettelijke regels zijn voor het maken van luchtopnamen. Het volgende is van toepassing: 

Per 1 juni 2013 is het Koninklijk Besluit stb.329 luchtfotografie (KB) komen te vervallen. Dit KB, daterend van 1 september 1959 was niet meer van deze tijd waarin iedereen een fotocamera, video of telefoon mee de lucht in neemt. Tevens is met de beschikbaarheid van zeer goede digitale satellietbeelden een en ander achterhaald. Deze beelden zijn niet anders dan luchtfoto’s terwijl die nu niet onder het verbod vielen. Het KB bood dan ook geen bescherming tegen het maken van satellietbeelden. Als gevolg van de afgenomen militaire dreiging en de opkomst van deze satellietfotografie is het KB mede in relatie tot het bijbehorende vergunningenstelsel bijna onuitvoerbaar geworden en leidde het bovendien tot een onnodige administratieve last bij zowel de luchtfotograaf als de overheid.

Parachutespringen had al (sinds 2004) een permanente vrijstelling van het KB voor het maken van luchtopnamen boven de bestaande dropzone’s. Voor sprongen daarbuiten (bv. bij demonstraties parachutespringen) gold dit weer niet. Nu mogen er overal in Nederland luchtopnamen gemaakt worden. Er is echter één belangrijke verbijzondering. Volgens artikel 430 Wetboek van Strafrecht is het fotograferen van militaire werken (vaste infrastructuur in gebruik bij Defensie) verboden. Dit geldt tevens voor luchtfotografie. Echter, gelijktijdig met de intrekking van het KB is er een verlofregeling ingetreden, artikel 430 Sr, waarbij verlof wordt gegeven voor luchtfotografie boven militaire werken. Deze verlofregeling kan bij noodzaak worden ingetrokken. Samenvattend: in geheel Nederland is zonder tegenbericht het maken van luchtopnamen vanuit het springvliegtuig, in de vrije val en onder de parachute toegestaan.


Afkomstig van www.parachute.nl