Tandemmaster opleiding

De instroomeisen voor tandemmaster zijn als volgt:

  • Geldig lidmaatschap KNVvL afdeling parachutespringen.
  • In het bezit zijn van het D-brevet en ten minste 3 jaar ervaring in het sportparachutespringen.
  • Een geldige ICAO Class 1 of Class 2 Medical. Ten minste 750 vrijeval sprongen, waarvan 300 in de voorgaande drie jaar waarvan 100 in de voorgaande twaalf maanden.
  • Ten minste vier uur vrijeval tijd.
  • Verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen.
  • Het met goed gevolg hebben afgelegd van de opleiding en het examen, zoals vastgelegd in de laatst geldende versie van het opleidings- en examenprogramma tandemspringen.

Sprongen en examengeld moet rechtstreeks voldaan worden aan de examinator en het paracentrum. Daarnaast moet na slagen betaald worden voor de bevoegdheid. Dat moet via deze link