Titel:Opleiding tot AFF jumpmaster of instructeur
AFF OPEX en instroomeisen

De instroomeisen voor de AFF-opleiding zijn als volgt:

Sprongen en examengeld moet rechtstreeks voldaan worden aan de examinatoren en het paracentrum. Daarnaast moet na slagen betaald worden voor de bevoegdheid. Dat moet via deze link

Kijk voor meer informatie in het OPEX AFF (op te vragen bij HBP). 


Afkomstig van www.parachute.nl