A-brevet

De eisen voor het A-brevet bestaan uit een theorie examen (antwoordblad A-brevet 2017) en een aantal praktijkeisen. De kosten voor het brevet staan vermeld in de prijslijst. Voor het theoretische examen dien je de leerdoelen voor het A-brevet te beheersen. De praktijkeisen zijn als volgt:

  1. Het beheersen van de vrije val stabiliteitseisen. Hiermee toon je aan dat je in staat bent om stabiel te vallen en om vanuit een onstabiele houding terug te gaan naar de stabiele houding. Deze houding moet je goed beheersen om gecontroleerd te kunnen vallen en de parachute te openen.
  2. Vijf formatie instructie sprongen. Dit zijn sprongen waarbij een ervaren springer de beginnende springer leert om met meerdere mensen te springen. Het zwaartepunt ligt hierbij op het veilig springen met andere mensen in de buurt.
  3. Ten minste 25 vrije val sprongen.
  4. Ten minste 15 minuten vrije val tijd.
  5. Tien sprongen met een landing binnen 15 meter van het aangewezen landingspunt.
  6. De techniek beheersen van het ‘spotten’. Dit is het bepalen van het punt waarop de springers uit moeten stappen. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de sterkte van de wind en de richting waarvandaan de wind komt.
  7. Zelfstandig de hoofdparachute kunnen vouwen.
  8. Vijf sprongen, volledig te besteden aan canopy control. Dit zijn sprongen die je maakt om je parachute beter te leren beheersen en te vliegen, zodat je veilig en zacht kunt landen. De afdeling parachutespringen heeft een oefenprogramma canopy control ontwikkeld, welke je hier kunt downloaden. Mocht je behoefte hebben aan meer theoretische informatie, dan kun je de Belgische vertaling van het boek "The book of Canopy control" van Bryan Burke bekijken.

De leerstof voor het A-brevet uit het handboek sportparachutist en het BVR en BR kun je via deze site downloaden.

Als je in het bezit bent van het A-brevet, hoeft er geen jumpmaster meer mee in het vliegtuig om je te begeleiden. Daarnaast hoef je geen harde helm meer te dragen tijdens het springen. Uiteraard moet je wel je hoofd beschermen, maar met je A-brevet mag je dit ook doen door middel van een zogenaamd ‘capje’.