Titel:TB 2009-06

Datum: 19 juni 2009

Vervangt: n.v.t.

Betreft: Infinity parachute harnas  / container systeem

Probleem: Reserve opening bij een AAD activering verbeteren.

Oplossing: Verplaatsen van de cutter van flap # 1 naar flap # 2, volgens aanwijzing van fabrikant.

Uitvoering: Zo spoedig mogelijk door een Rigger.

Noot:  Zie de bijlage IPC waarin opgenomen het originele bulletin van de fabrikant.

Verzending: 


Afkomstig van www.parachute.nl